STOCKISTS

Our stockists are experienced in premium quality product retailing. Their approach and store have modern concept, they offer high added value to their customers and pay attention to sustainable actions.

Is it about you? Receive offer by contacting mara@plukttea.com

PLŪKT teas are satisfying customers in Latvia, Lithuania, Estonia, Singapore and Australia. However, we would love to serve tea lovers all around the world.

We are looking for distributors to reach specialty grocery stores and concept stores around the globe.

Are you interested? Receive offer by contacting mara@plukttea.com

DISTRIBUTORS
IN BULK

Are you a restaurant, cafe, tea house, market or zero waste concept store? 

We will be glad to provide you with highest quality loose leaves and flowers teas from wild Nordic meadows and forests.

Is it about you? Receive offer by contacting liga@plukttea.com

REKVIZĪTI

SIA PLŪKT

Reģ.Nr. 45403048688

PVD nr. 077237

Saulessēta, Prauliena, Madonas novads, Latvija, EU, LV4825

Telefons: +371 26459897

info@plukttea.com

DARBA LAIKS
KONTAKTI

info@plukttea.com

 

Sadarbība & pārdošana

mara@plukttea.com

Ražošana & procesi

liga@plukttea.com

UZ SAZINĀŠANOS!
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

SIA "Plūkt" ir noslēgts līgums ar LIAA par inkubācijas atbalsta saņemšanu ERAF projekta Nr. 3.1.1.6/16/I/001 “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” ietvaros.

"Inovatīvas tehnoloģijas ieviešana augstas pievienotās vērtības lauksaimniecības produktu izstrādē  - fasēšanas un žāvēšanas iekārtu iegāde tēju ražošanai"
Nr.18-05-AL23-A019.2106-000008
SIA Plūkt ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” īsteno līdzfinansēto projektu Nr.18-05-AL23-A019.2106-000008.

© 2019 by SIA PLŪKT

0