KUR IEGĀDĀTIES?

Updated: May 12

u/v Stockmann, 13. janvāra ielā 8, Rīgā

MANILLA, Tērbatas ielā 55, Rīgā

RIIJA, Tērbatas ielā 6/8, Rīgā

Latvian Gift Shop, Kalēju ielā 9/11, Rīgā

Goldingen room, Baznīcas iela2-2, Kuldīga

Mākslinieku Rezidence, Pils iela 2, Kuldīga

Latvijas Nacionālā bibliotēka, Mūkusalas iela 3, Rīga

Les Petites, Tallinn, Telliskivi 60a

Locals, Vilnius, Konstitucijos street 7a

Illimite, Slovakia

Book Therapy, Czech Republick, Prague, Rimska 35


INFORMATION

SIA PLŪKT

VAT LV45403048688

Address: Saulessēta, Prauliena, Madonas novads, Latvija, EU, LV4825

Mobile: +371 26459897

WORKING HOURS
CONTACTS

info@plukttea.com

 

PARTNERSHIPS

mara@plukttea.com

MANUFACTURING

liga@plukttea.com

WRITE US!
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

SIA "Plūkt" ir noslēgts līgums ar LIAA par inkubācijas atbalsta saņemšanu ERAF projekta Nr. 3.1.1.6/16/I/001 “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” ietvaros.

"Inovatīvas tehnoloģijas ieviešana augstas pievienotās vērtības lauksaimniecības produktu izstrādē  - fasēšanas un žāvēšanas iekārtu iegāde tēju ražošanai"
Nr.18-05-AL23-A019.2106-000008
SIA Plūkt ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” īsteno līdzfinansēto projektu Nr.18-05-AL23-A019.2106-000008.

© 2020 by SIA PLŪKT