PLŪKT peppermint ice tea

Are you looking for refreshing yet healthy cold drink for sunny summer days? We've got an awesome recipe - create your favourite ice tea at home and store it up to 3 days.

Ingredients (1L):

 

Instructions:

  1. Pour 6 tbsp. of PLŪKT peppermint tea and add 250 ml hot water. Let it brew for 15 minutes. Then remove peppermint leaves and let it cool down. 

  2. Add honey and mix.

  3. In separate container pour 750 ml cold water. Add peppermint tea concentrate and mix.

  4. Add lemon juice and ice cubes! 

 

#tea #icetea #coldtea #herbaltea #recipes #summervibes #handmade #tasty #plukttea #mint #piparmetra #peppermint

PLŪKT ice tea stand at POSITIVUS festival 2019.

INFORMATION

SIA PLŪKT

VAT LV45403048688

Address: Saulessēta, Prauliena, Madonas novads, Latvija, EU, LV4825

Mobile: +371 26459897

WORKING HOURS
*please contact us before visit
CONTACTS

info@plukttea.com

 

PARTNERSHIPS

Contact Māra

mara@plukttea.com

MANUFACTURING

Contact Līga

liga@plukttea.com

WRITE US!

SIA "Plūkt" ir noslēgts līgums ar LIAA par inkubācijas atbalsta saņemšanu ERAF projekta Nr. 3.1.1.6/16/I/001 “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” ietvaros.

Limited Liability Company "Plūkt" has signed an agreement with Latvian Investment and Development Agency (LIAA) on Incubation support within the framework of the ERDF Project No. 3.1.1.6/16/I/001 “Regional Business Incubators and Creative Industries Incubator”.

"Inovatīvas tehnoloģijas ieviešana augstas pievienotās vērtības lauksaimniecības produktu izstrādē  - fasēšanas un žāvēšanas iekārtu iegāde tēju ražošanai"
Nr.18-05-AL23-A019.2106-000008
SIA Plūkt ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” īsteno līdzfinansēto projektu Nr.18-05-AL23-A019.2106-000008.

© 2020 by SIA PLŪKT